Σχέδια μαθήματος - Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Επιλογή από παρουσίαση (23/10/2012 - 2ο ΔΣ)
 
Έντυπο, πρόταση του ΙΕΠ
 
Σενάριο (επέκταση της προηγούμενης δράσης) - Εργασία (σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ)