Νέο σχολείο: η διάσταση της καινοτομίας (30/05/2012 - 2ο ΔΣ)