Στ΄ τάξη - Μαρία Ζαρκάδα

Παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση αυθεντικών κειμένων.