2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου (Διευθυντής: Γιάννης Τσακνιάς)