Διαφορετικότητα


Διαφορετικό υλικό για την αναπηρία (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/E%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%93%CE%99%CE%91_%CE%A4%CE%97%CE%9D_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91_2017-18.pdf

 

Διαφορετικοί; Τόσο το καλύτερο (Android: Friends furever)

www.youtube.com/watch?v=vnVuqfXohxc

 

Μιλώντας για διαφορετικότητα, αυτισμό και αγάπη

www.youtube.com/watch?v=wwsIynrpppE

 

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ - Προγράμματα που προωθούν την ισότητα στην κοινωνία

(Α΄, Β΄, Γ΄)

pappanna.files.wordpress.com/2014/10/1388_02_cf84ceb5cf84cf81ceacceb4ceb9cebf_ceb4cf81ceb1cf83cf84ceb7cf81ceb9cebfcf84ceaecf84cf89cebd_cebcceb1ceb8ceb7cf84cf8ecebd_ceb1_ceb2_.pdf

 

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ - Ισότητα, Διαφορετικότητα (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

pappanna.files.wordpress.com/2014/10/1388_03_cf84ceb5cf84cf81ceacceb4ceb9cebf_ceb4cf81ceb1cf83cf84ceb7cf81ceb9cebfcf84ceaecf84cf89cebd_cebcceb1ceb8ceb7cf84cf8ecebd_ceb4_ceb5_.pdf

 

Μήνυμα ζωής στην νοηματική

www.youtube.com/watch?v=9UcpgtA7BpY#t=142

 

"Διαφορετικότητα", 2ο ΔΣ Ιαλυσού Ρόδου (video)

www.youtube.com/watch?v=hoikQh8z6zs

 

Το τραγούδι των χωρών του κόσμου (Γεωγραφία και Πολυπολιτισμικότητα)

www.youtube.com/watch?v=vsdBuAqgg8o

 

pet shop (ταινία μικρού μήκους)

www.youtube.com/watch?v=cRhbtOjAv0c#t=269

 

Χτίζοντας ένα πολύχρωμο σχολείο (3ο Γυμνάσιο Χαλκίδας)

www.youtube.com/watch?v=yc6IwohV0b0

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (1) (1).pdf (479925)