Διαφοροποιημένη διδασκαλία, μια πρόταση για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της στη σχολική τάξη και να αποκτήσει σταθερό χαρακτήρα

Ημερίδα στο 2ο ΔΣ Καρπενησίου στις 12/03/2015 και συμμετοχή με εισήγηση στο 1ο πανελλήνιο συνέδριο του ΙΑΚΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης (24-26/04/2015.)