Φιλοσοφία για παιδιά - κοινότητα έρευνας

2015-06-20 19:20

Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο της ΠΕΣΣ

"Κοινότητα έρευνας, μια μορφή διδακτικής παρέμβασης με ομάδα μαθητών", Κόρινθος, 23 - 24/11/2013, σελ. 46 - 51 https://www.pess.gr/images/praktika/synedrio1/Praktika-PESS-T%201%20-%20Korinthos%20-%202013.pdf

—————

2014-05-02 18:19

18 Απριλίου 2013 (2ο ΔΣ)

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, μια μορφή διδακτικής παρέμβασης με.pdf (1465610)

—————

2014-05-02 18:04

Ιστοσελίδες

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Επίσημες ιστοσελίδες   √        https://www.montclair.edu/cehs/academics/centers-and-institutes/iapc/index.html √        https://www.sapere.org.uk/ SAPERE is the Society for the Advancement...

—————