Σεμινάρια - Ημερίδες

18/06/2018 - Ημερίδα στο 2ο ΔΣ Καρπενησίου, για τους εκπαιδευτικούς της 2ης Περιφέρειας, με θέμα: "Νευροβιολογία της μάθησης και της μνήμης - Δειγματικές διδακτικές πρακτικές" (Κεντρικός ομιλητής ο κ. Ευθύμιος Σκουλάκης)
 
5, 6, 7, 8/03/2018 - Ενημερωτικά σεμινάρια στο 1ο, 2ο, 3ο και 4ο ΔΣ Καρπενησίου, με θέμα: "Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας: Μετατόπιση οπτικής "
 
07/02/2018 - Ημερίδα στο ΔΣ Παλαιοκατούνας, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Ολιγοθεσίων ΔΣ Δήμου Αγράφων, με θέμα: "1/θέσια και 2/θέσια Δημοτικά Σχολεία:Προγράμματα Σπουδών και διδακτικές προκλήσεις"
 
5, 6, 12 και 13/12/2017 - Ενδοσχολικές επιμορφώσεις στα 4 σχολεία του Καρπενησίου, από τις 13:20 ως τις 14:45, με θέμα: "Παιδαγωγικές ενέργειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών"
 
07/09/2017 - Διασχολική επιμορφωση στο 2ο ΔΣ Καρπενησίου, με θέμα: "Οι τεχνικές διδασκαλίας στα νέα προγράμματα σπουδών για τα Θρησκευτικά"
 
06/09/2017 - Ενδοσχολικές επιμορφώσεις στο 1ο και 3ο ΔΣ Καρπενησίου, με θέμα: "Τα νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών"
 
19/06/2017 - Δίωρες ενδοσχολικές επιμορφώσεις στο 4ο και 2ο ΔΣ Καρπενησίου (09:00-11:00 και 11:30-13:30) με θέμα: "Εισαγωγή στην επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά - Αναστοχασμοί" 
 
8-9/05/2017 (1ο ΠΕΚ Δ΄ Αθήνας) και 15-16/05/2017 (2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου): Επιμόρφωση σχολικών συμβούλων και Θεολόγων στα Νέα Πργράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά 
 
10/05/2017 (ημερίδα στο 2ο ΔΣ Καρπενησίου) - "Διδασκαλία του γραπτού λόγου: στάσεις και τεχνικές βελτίωσης" - Η Πρωτοβάθμια συνομιλεί με τη Δευτεροβάθμια (εισηγήσεις, συζήτηση, εργαστήρια)
 
21/02/2017 (ΔΣ Δυτ. Φραγκίστας) και 08/03/2017 (2ο ΔΣ Καρπενησίου) - "Η νεοελληνική γλώσσα στον καθημερινό προφορικό και γραπτό λόγο μας"(διασχολική επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς των Ολιγοθεσίων του Δήμου Αγγράφων)- Κεντρικός ομιλητής ο σχ. σύμβουλος Β/θμιας κ. Β. Δημογεροντάκης.
 
6, 12 και 13/10/2016 - Επιμορφωτικές δράσεις (διασχολική, απογευματινή, ενδοσχολική) στα ΔΣ: 4ο, Δυτικής Φραγκίστας, 2ο, με θέμα: "Εξορθολογισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης και νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά".
 
7 και 8/09/2016 - Συσκέψεις με τους εκπαιδευτικούς και τους Δ/ντές του 2ου και 4ου ΔΣ Καρπενησίου, με θέμα: "Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου διδ. έτους 2016-2017 - Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών"
 
14 - 16/06/2016 - Συσκέψεις με τους εκπαιδευτικούς της 2ης Περιφέρειας (4ο ΔΣ, 2ο ΔΣ και ΔΣ Παλαιοκατούνας-Ολιγοθέσια)
 
13/04/2016 - "Διαπολιτισμικότητα, Εκπαίδευση και Ειδική αγωγή" (συνδιοργάνωση σχολικών συμβούλων Δημοτικής με ΚΕΔΔΥ, Δήμο Καρπενησίου και Σύλλογο Εκπαιδευτικών") - Εισήγηση με θέμα: "Η καλοσύνη σε πρόγραμμα;"
 
16/03/2016 - "Εργαστήρι επικοινωνίας δασκάλων με νηπιαγωγούς, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για τους μαθητές της Α΄ Δημοτικού" (διασχολική επιμόρφωση στο 4ο ΔΣ Καρπενησίου)
 
02/03/2016 - "Ανατέλλουσα εφηβεία: Προοπτικές" (Π.Ε.Κ. Στερεάς Ελλάδας, Καρπενήσι)
 
16/02/2016 - "Οι νέες τεχνολογίες στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: διαδραστικά σχολικά βιβλία και δημιουργικές εφαρμογές" (ημερίδα που συνδιοργανώσαμε με τη σχολική σύμβουλο της 30ης Περ. Προσχολικής εκπαίδευσης - 2ο ΔΣ Καρπενησίου)
 
10/02/2016 - "Διαφοροποιημένη διδασκαλία: μια πρόταση για την καθημερινή εφαρμογή της στη σχολική τάξη" (Π.Ε.Κ. Στερεάς Ελλάδα, Χαλκίδα)
 
09/09/2015 - "Άξονες συνεργασίας του εκπαιδευτικού με την οικογένεια του μαθητή" και "Οργάνωση διδακτέας ύλης" (διασχολική επιμόρφωση)
 
17 και 18/06/2015 - "Καταγραφή και σχολιασμός απολογιστικών στοιχείων, με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, τόσο της σχολικής μονάδας όσο και της σχολικής συμβούλου, για το νέο διδακτικό έτος" (ενδοσχολική επιμόρφωση)
 
19/05/2015 - "Σχολικές δράσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών" (ημερίδα - 2ο ΔΣ Καρπενησίου)
 
19/03/2015 - "Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014 και 2014- 2015" (αναπληρωτές   ΕΣΠΑ) (ημερίδα)
 
12/03/2015 - "Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Διερεύνηση τρόπων εφαρμογής της στη σχολική τάξη" (ημερίδα - 2ο ΔΣ Καρπενησίου)
 
09/09/2014 - "Προϋποθέσεις 'καλής' διδασκαλίας - Προγραμματισμός διδακτέας ύλης - Δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακού υλικού" (διασχολική επιμόρφωση)
 
18/06/2014 - "Ψηφιακά εργαλεία για την οργάνωση της μάθησης και την επικοινωνία (χρήση διαδραστικού πίνακα - δημιουργία ιστοσελίδας στο ΠΣΔ)" (ημερίδα - 2ο ΔΣ Καρπενησίου)
 
05/06/2014 (4o ΔΣ), 11/06/2014 (Ολιγοθέσια), 17/06/2014 (2ο ΔΣ) - «Στοιχεία εκπαιδευτικών πρακτικών («καλής» διδασκαλίας), χρήσιμα για τον απολογισμό και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου» (διασχολική και ενδοσχολική επιμόρφωση)    
 
06/05/2014 - "Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων έτους 2013-2014" (ημερίδα)
 
06/02/2014 - "Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου σχολικής μονάδας, με έμφαση στις πρακτικές διαδικασίες υλοποίησης." (Εργαστήρια - ημερίδα - 2ο ΔΣ Καρπενησίου)
 
30/10/2013 ως 07/04/2014 - "Οικοσυστημικά/Εναλλακτικά", απογευματινή προβολή ταινιών και συζήτηση. Θεματολογία: 1. "The wave" - Είναι δυνατή η αναβίωση του φασισμού; 2. "Red Dust" - Nelson Mandela, η πολιτική που θεραπεύει. 3. "August Rush" - Τα δυνατά μας σημεία 
 
09/09/2013 και 19/09/2013 - "Ζητήματα σχολικής ζωής με οδηγό την ισχύουσα νομοθεσία." (διασχολική και ενδοσχολική επιμόρφωση)
 
29/05/2013 - "Διδάσκοντας Ιστορία σήμερα", και "Θέματα απολογισμού και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου." (διασχολική και ενδοσχολική επιμόρφωση)
 
18/04/2013 - "Η καλλιέργεια δεξιοτήτων διαλόγου, στοχασμού και έρευνας στην σχολική τάξη. Το παράδειγμα της ερευνητικής  κοινότητας υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας για παιδιά και της διδασκαλίας σε ομάδες" (ημερίδα - 2ο ΔΣ Καρπενησίου) 
 
23, 39, 30, 31/10/2013 και 23/11/2012 - "Σχέδια μαθήματος, από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Εργαστήρια" - Γ΄ φάση επιμόρφωσης Πιλοτικών Σχολείων (ημερίδα και ενδοσχολική επιμόρφωση)
 
09/10/2012 ως 25/02/2013 - "Ανακαλύπτοντας τη διαφορετικότητα", απογευματινή προβολή ταινιών και συζήτηση. Θεματολογία: 1. Temple Grandin -     Υψηλής λειτουργικότητας αυτισμός 2. "Σαν αστέρια στη Γη" - Δυσλεξία 3. "Η όγδοη μέρα" - Σύνδρομο Down 4. "Το σκάφανδρο και η πεταλούδα" - Αναπηρία
 
6, 10 και 18/09/2012 - "Οργάνωση σχολικής ζωής/Διαχείριση σχολικής τάξης" (διασχολική και ενδοσχολική επιμόρφωση)
 
19 και 20/06/2012 - "Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων - Παιδαγωγικές και διδακτικές προεκτάσεις" (διασχολική και ενδοσχολική επιμόρφωση)
 
30/05/2012 - "Νέο Σχολείο, η διάσταση της καινοτομίας - Εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν και εφαρμόζουν καλές διδακτικές πρακτικές" (ημερίδα - 2ο ΔΣ Καρπενησίου) 
 
29/03/2012 - "Σχολική και Κοινωνική Ζωή με έμφαση στη Θετική Ψυχολογία - Κριτική προσέγγιση των ενδεικτικών δραστηριοτήτων του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό και παρουσίαση νέων προτάσεων" (Εργαστήρια - ημερίδα - 4ο ΔΣ Καρπενησίου)