Εμψύχωση (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, 2 Ιουλίου 2012)