Βασική νομοθεσία

—————

—————

Ενέργειες προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου 2018-2019

www.dropbox.com/s/xos0fh1ghglsgwe/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81.2018-2019.pdf?dl=0

—————

—————

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2017-18

03-05-2017 Ενέργειες Προγραμματισμού δημοτικών σχολείων για το 2017-18_signed.pdf (818,2 kB)

—————

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών (εφαρμογή Νέων Π.Σ.)

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜ_ΓΥΜΝ_ΛΥΚ_27 09 16.pdf (448477)

—————

—————

Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου Ολοήμερου σχολείου

ΦΕΚ πρόγραμμα Ολοήμερων ΔΣ.pdf (208907)

—————

Νέο μισθολόγιο

nomos_435415_fek_176.pdf (4242699)

—————

—————

Πειθαρχικό Δίκαιο

file:///C:/Users/Maria/Downloads/document.pdf

—————

Τροποποιήσεις άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα

www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/N3839_2010.pdf

—————

Υπαλληλικός Κώδικας

www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/%CE%9D3528_2007YPALKODIKAS.pdf

—————

Αξιολόγηση μαθητή2

PD121_1995-αξιολόγηση μαθητή.pdf (304,5 kB)

—————

Αξιολόγηση μαθητη1

PD8_1995 (1)-αξιολόγηση μαθητή.pdf (435,6 kB)

—————

ΠΔ 201/98

PD_201-98-Λειτουργία δημοτικών σχολείων.pdf (201,7 kB)

—————

Καθηκοντολόγιο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ.pdf (159,7 kB)    

—————

Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

20120419_oods54_odigos_orthis_dioikitikis_siberiforas.pdf (794616)

—————

Οδηγός επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών...

Κανονισμός επικοινωνίας δημoσίων υπηρεσιών.pdf (3,1 MB)

—————

Δικαιώματα πολιτών

Δικαιώματα πολιτών.pdf (700,2 kB)

—————