ΔΣ Αγίου Γεωργίου


Ιστορική γραμμή στο θρανίο των μαθητών (Αγγελική Καφφέ)

Το δέντρο των αναγνωσμάτων (Διαβάζω το βιβλίο στο σπίτι, Το επιστρέφω, Μιλάω γι΄ αυτό, Κρεμάω το φυλλαράκι με τον τίτλο του στο δέντρο) - Δώρα Μπαλάφα