ΔΣ Παλαιοκατούνας - Αγορίτσα Βασιλάκου, Βάια Φιλιπποπούλου

Εξάγωνο με θρανία - μια σταθερή ομάδα εργασίας (2017)
 
Εποπτικό υλικό, ιδέες... (2017)
 
Παναγιώτης και Μαρία - Ιεράρχηση επιλογών διατροφής (Kidspiration).
Ένα αυτοκόλλητο για κάθε φρούτο που τρώμε στο σχολείο. 30 φρούτα=δωράκι (υγιεινό).
Συνεργασία Α΄(εικονογράφηση) και Στ΄τάξης (κείμενα)