Κλεοπάτρα Τεφτίκη

 
Γυμναστική και Μαθηματικά μαζί! Στο προαύλιο του σχολείου.